Гендерна рівність у професійній кар’єрі

Світлана УЖВА – лідерка студентського самоврядування, студентка ІІ курсу спеціальності “Право” Дніпровського гуманітарного університету

 

Проблема гендерної рівності торкається багатьох сфер життя, і трудові відносини не становлять виключення. Необхідність розгляду зазначеної проблематики підкреслюється: аналізом гендерної специфіки ринку праці України, результатами різних соціологічних досліджень, що вказують на наявність проявів гендерної нерівності, гендерної дискримінації, які переважно стосуються жінок, проте можуть мати вплив і на чоловіків. На думку дослідників, гендерна нерівність має соціально-психологічну основу, випливаючих із хибних уявлень про професійні можливості та компетенції чоловіків та жінок, норми поведінки, мотиви, цінності, гендерні стереотипи тощо.

Але сама проблема полягає не стільки у необхідності представників різної статі мати однаковий обсяг прав, а у можливості чоловіків та жінок мати можливість рівною, повною мірою реалізувати себе, свої можливості як в особистому, так і в професійному житті.

Вважаю найбільш слушним прикладом цих слів, визначення дослідниці І. Жеребкіної: «Гендерні дослідження – це дослідження різних аспектів жіночої та чоловічої відмінності». Сенс зазначеного полягає у тому, що різниця між представниками різної статі не є ключовою. Вона більше спирається на дослідження чоловічих та жіночих здібностей мислення, поведінки, психології, мови тощо.

Гендерний підхід є науковим поняттям. В його основу, з урахуванням соціальної детермінації, покладений аналіз різниці між чоловічою та жіночою психо-соціальною поведінкою.

С.М. Бортнік наголошує на тому, що саме прояв негативного розподілу результатів економічного та соціального життя для жінок і чоловіків, який має вплив на громадське життя, самореалізацію у професії жінки та чоловіка, та навіть може впливати на родинні стосунки, – це і є гендерна нерівність. Дослідниця вважає, що це явище є негативним, бо стримує нашу державу в соціальному розвитку та інтелектуальному потенціалі. Для розв’язання цієї проблеми необхідно викорінювати стереотипи та забобони про соціальні ролі чоловіків та жінок із повсякденної практики, економічного життя, трудової діяльності. В свою чергу, важливо поширювати інформацію про зміст гендерної нерівності (дискримінації) та стану даного явища, бо значна кількість людей вважає, що цього явища не існує або пасивно ставляться до кар’єрних можливостей жінок у діловій сфері.

Отже, для розв’язання існуючих проблемних питань гендерної нерівності у професійній карєрі доцільним є запровадження наступних заходів:

– ліквідація стереотипів стосовно існування так званих «жіночих» та «чоловічих» професій;

– викорінювання існуючої різниці за показником оплати праці та у кар’єрних перспективах жінок та чоловіків;

– реформування законодавства щодо забезпечення гендерної рівності у трудових відносинах, включно із запровадженням відповідних санкцій.

Подібні заходи можуть стати запорукою ефективної гендерної політики, що здатна гармонізувати трудові відносини, подолати нерівність між чоловіками та жінками, а також позбутись гендерних стереотипів.

 

Цей проєкт виконується у співпраці з громадськими організаціями “Гендерний клуб Дніпро” та “Фундація прав людини” та фінансується Інститутом зовнішніх культурних зв’язків (IFA) коштами Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.

#PeaceInDigitalEra #МируЦифровийЧас #ФундаціяПравЛюдини #HumanRightsFoundation

0

Автор публікації

Офлайн 5 місяців

Treskin Dmytro

4
Коментарі: 0Публікації: 110Реєстрація: 30-07-2022

You may also like...

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю