Загальні демографічні характеристики Луганської області

Під структурою населення, як правило, розуміється його розподіл у відповідності із значеннями будь-якої ознаки. У вивченні населення представниками різних наук переважними об’єктами інтересу є наступні класи характеристик:

  • аскриптивні характеристики (що фіксуються при народженні). Це біологічні характеристики (стать, вік) або, наприклад, расова приналежність, етнічна приналежність тощо;
  • соціальні характеристики: шлюбний статус (шлюбний стан), грамотність і освіта, навчання в школі (для дітей і підлітків), країна походження, рідна мова, громадянство, конфесійна приналежність тощо;
  • економічні характеристики: джерело доходу, статус зайнятості, професія, галузь тощо;
  • міграційні характеристики: місце народження, скільки часу живе в даному населеному пункті тощо;
  • характеристики демографічних подій, тобто характеристики, що відносяться до народження і смерті, шлюбів та розлучень: вік вступу до шлюбу, порядковий номер шлюбу, число народжених дітей, вік при народженні дитини, число вагітностей, генетичні інтервали, число народжень, число смертей, число мертвонароджених тощо;
  • характеристики сім’ї (домогосподарства): тип домогосподарства, його розмір тощо. У якості підстави для побудови структури населення в даному розділі використовуються: аскриптивні, міграційні характеристики і характеристики демографічних подій.

Щодо людини, то стать розглядається як комплекс тілесних (генетичних, морфологічних і фізіологічних), репродуктивних, поведінкових, соціальних, соціально-психологічних та психологічних ознак, що детермінують особистісний біологічний і соціальний статус людини як чоловіка або жінки.

У сучасному світі виникла тенденція розрізняти біологічну і соціальну стать. При цьому останню часто називають словом «ґендер» (від англійського Gender), тобто сукупність соціальних ролей, які чоловіки або жінки відіграють у суспільстві. На противагу цьому, «біологічну» стать називають просто «статтю».

Статева структура (статевий склад) населення – розподіл населення на чоловіків і жінок. У демографії використовують два різні способи представлення статевої структури.

Перший – це просте визначення абсолютної чисельності з долею чоловіків і жінок до населення і до окремих вікових груп.

Другим способом представлення статевої структури є розрахунок співвідношення статей, тобто відношення чисельності чоловіків до чисельності жінок (або навпаки) як до населення загалом, так і до окремих вікових груп.

Також, статева структура населення залежить від спільної дії трьох факторів:

  • вторинного співвідношення статей (від співвідношення чисельності хлопчиків і дівчаток серед народжених живими),
  • диференціальної смертності, тобто від відмінностей смертності чоловіків і жінок у різних вікових групах,
  • статевих (ґендерних) відмінностей в інтенсивності міграції.

Для ґендерного паспорту використані усі три види факторів, аналізуються аскриптивні, соціальні, економічні та міграційні характеристики, а також прояви ґендерної політики в області та порівняння з загальнонаціональною демографічною ґендерною ситуацією.

Необхідно також зазначити основні визначення понять, які будуть використовувати у документі. Усі ці визначення є статистично обгрунтованими та демографічно обумовленими[1].

Постійне населення – населення, яке постійно проживає на момент перепису на певній території, ураховуючи тимчасово відсутніх, якщо їхня відсутність у місці постійного проживання не перевищувала 12 місяців.

Міське і сільське населення. Міське населення – населення, яке проживає у міських населених пунктах. Сільське населення – населення, яке проживає у сільських населених пунктах. До міських населених пунктів належать міста та селища міського типу, до сільських – села і селища.

Медіанний вік – вік, який поділяє чисельність населення на дві рівні за обсягом частини: одна – молодше медіанного віку, друга – старше його.

Середній вік населення України становив 41,3 роки (чоловіків – 38,5, жінок – 43,8).

Медіанний вік – 40,8 роки (чоловіків – 37,6, жінок – 43,9).

Живонародження (народження дитини) – повне вигнання або витягнення продукту зачаття з організму матері незалежно від тривалості вагітності, який після такого відокремлення дихає або виявляє інші ознаки життя, а саме: серцебиття, пульсація пуповини або певні рухи скелетних м’язів незалежно від того, перерізана пуповина чи ні та чи відшарувалася плацента[2].

Природний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю живонароджень та кількістю смертей.

Прибуття/вибуття – реєстрація органами реєстрації кожного окремого випадку зміни місця проживання особи. Кількість прибулих визначають за відомостями про реєстрацію місця проживання фізичних осіб. Кількість вибулих визначають за відомостями про зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб.

Міграційний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю прибулих на певну територію та кількістю вибулих за її межі. Інформація стосовно міграції формується на основі адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.

За даними міжнародного рейтингу ґендерної

[1] Статистичний збірник «Жінки та чоловіки у Луганській області», Сєвєродонецьк. – 2020 р. – 168 с.

[2] Міністерство охорони здоров’я, Наказ “Про затвердження Інструкції про визначення критеріїв живонародженості, мертвонародженості та перинатального періоду” від 19.02.1996 N 31: https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search/person-result

0

Автор публікації

Офлайн 9 місяців

Elizabeth

0
Коментарі: 0Публікації: 8Реєстрація: 22-11-2021

You may also like...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю