Трохи демографії Луганської області і не тільки

Згідно з даними Всесвітнього економічного форуму, для досягнення ґендерної рівності в світовій економіці знадобиться ще близько 250 років. А глобальний паритет в оплаті праці ймовірно буде досягнуто лише в 2277 році[1]. Тому важливо не тільки звертати увагу на ці факти, але й працювати над ними.

Звернемось до статистичних даних щодо населення України. Піраміда населення станом на 1 січня 2020 року (мал. 1) показує вік і статеву структуру населення країни і може дати уявлення про політичну і соціальну стабільність, а також економічний розвиток. Форма піраміди населення України поступово еволюціонує з плином часу на основі народжуваності, смертності та міжнародних тенденцій у сфері міграції. За даними Державної служби статистики України, на 1 березня 2020р. чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, становила 41858,1 тис. осіб. Упродовж січня‒лютого 2020р. чисельність населення зменшилася на 44,3 тис. осіб. Природний рух населення в січні‒лютому 2020р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над новонародженими: на 100 померлих – 51 живонароджений. Водночас порівняно із січнем‒лютим 2019р. обсяг природного скорочення зменшився на 8,9 тис. осіб. [2] (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях).

Згідно з малюнком 1, можна зазначити, що питома вага чоловіків станом на 1 січня 2020 року складає 46% (19343440 осіб), а жінок – 54% (22389339 осіб) при чисельності постійного населення країни 41732779 осіб, з них 71,8% міського населення та 28,2% – сільського.

Таким чином, можна сказати, що жінок на 3,1 млн. більше ніж чоловіків. Співвідношення жінок до чоловіків складає 1,159. Така ситуація зберігається з 90-х років 20 ст., хоча й показники незначно варіюються.

Щодо Луганської області, то за статистичними даними до 2014 р. загальна кількість населення Луганської області має стійку тенденцію на зниження, що повністю співвідноситься із загальною демографічною ситуацією в Україні – старіння суспільства. З табл. 1 видно, що постійне населення Луганської області станом на 1 січня 2020 року складає 666801 осіб, з них питома вага чоловіків складає 46,1% (307124 особи), жінок – 53,9% (359677 осіб). Співвідношення жінок до чоловіків складає 0,85. Дітей віком від 0 до 14 років зафіксовано 81871, з них 51,8% хлопчиків та 48,2% дівчаток. Також можна зазначити, що від 15 до 64 років станом на 1 січня 2020 року зафіксовано 448592 людини, з них 48,7% (218679 осіб) чоловіків та 51,3% (229913 осіб) жінок. Віком від 65 і старше – 136338 осіб, з них 33,7% (45996 осіб) чоловіків та 66,3% (90342 особи) – жінок. Таким чином чисельність чоловіків значно скорочується зі старшим віком.

Загалом з табл. 1 видно, що постійне населення Луганської області стрімко скорочується. Наприклад, в 2015 році постійне населення складало 712139 осіб, а в 2018 році – 684622 особи, що на 27517 осіб менше. Ґендерний розподіл постійного населення області не змінювався останні п’ять років.

[1] Дані з порталу The Global Gender Gap Index 2020 rankings https://www.statista.com/statistics/244387/the-global-gender-gap-index/

[2] Доповідь Державної служби статистики України “Про соціально-економічне становище України за січень 2020 року”

0

Автор публікації

Офлайн 1 рік

Elizabeth

0
Коментарі: 0Публікації: 8Реєстрація: 22-11-2021

You may also like...

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю