Tagged: ГО Центр гендерної освіти

0

Проблема залучення жінок до вирішення важливих питань сьогодення

Владислав Кот В попередніх постах мова йшла про важливість Пекінської декларації у протидії дискримінації жінок. Важливі положення цієї декларації неможливо розкрити в одному пості, тому цей пост присвячений ще одному вагомому, на мою думку,...

1
0

Нерівність у представництві жінок

Владислав Кот Проблема нерівноцінного представництва жінок у органах державної влади, місцевого самоврядуванні та інших органах, привертає увагу багатьох політичних та громадських діячів сьогодення. Заради вирішення даної проблеми Пекінською декларацією визначено ряд вагомих положень, які...

1
0

Дискримінація в галузі праці

Владислав Кот Право на працю є одним з основних економічних прав людини. Кожній людині на землі необхідні певні матеріальні блага, щоб задовольнити свої базові потреби, а тому одним з основних способів їх набуття є...

1
0

Проблема дискримінації у галузі освіти

Владислав Кот На сьогодні освіта займає одне з провідних місць у життєдіяльності людини. Вона сприяє загальному розвитку умінь та навичок людини, навчає правильного критичного мислення, що особливо актуально в наш цифровий період, коли більшість...

1
0

Оплата праці – рівності не має?

Владислав Кот Проблема рівності в оплаті праці є однією з вагомих, оскільки згідно з статистичними даними жінки зажди отримують на п’ятнадцять, двадцять відсотків менше ніж чоловіки за однаково виконану роботу. Така ситуація є неприпустимою...

1
0

Війна та права жінок

Владислав Кот Як відомо жінки та діти в нас час визнаються незахищеними верствами населення в період збройних конфліктів, надзвичайних обставин. Така думка є виправданою, оскільки в особливі періоди вони й зазнають найбільше страждань. З...

1
0

Рівність як пріоритет міжнародного співтовариства

Владислав Кот Міжнародне співтовариство починаючи ще з часів закінчення Другої світової війни стало на шлях визнання за людиною її природних та невідчужуваних прав, ліквідацію всіх форм дискримінації, що застосовуються в першу чергу до жінок....

1
0

Нерівність у питанні винагороди за виконану роботу

Владислав Кот Загально прийнятою є думка, що найбільшої дискримінації жінки зазнають в галузі праці, особливо в питаннях оплати та винагородження. Така думка не є безпідставною, оскільки ми з вами можемо наочно переконатися, що жінки...

1
0

Рівність жінок як елемент прав людини

Владислав Кот Світове співтовариство неодноразово намагалося вирішити питання нерівності між жінкою та чоловіком. Так, з метою закріплення важливих принципів рівності жінок в суспільстві на Всесвітньої конференції зі становища жінок, що відбулася у Пекіні у...

1
0

Рівність в сімейних стосунках

Владислав Кот В попередньому пості розглядалось одне з ключових положень Пекінської декларації –  це визнання, що права жінок є правами людини. Оскільки, Пекінська декларація має вагоме значення для регулювання гендерної політики в світі, то...

1
Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю