Кудінов Дмитро. Сумська ІІ жіноча гімназія: історичний нарис

Ця робота є мікроісторичним дослідженням, що локалізує шістнадцятирічну історію окремо взятого навчального закладу – Сумської II жіночої гімназії. Автором використано 98 джерел, у тому числі 18 архівних справ Державного архіву Сумської області (включно, 10 справ із фонду гімназії). Інші групи джерел представлені матеріалами періодичної преси, журналами Сумських повітових земських зборів, доповідями та кошторисами земства, циркулярами Харківського навчального округу та адресами-календарями Харківської губернії. Історіографія визначена переважно науково-популярними публікаціями та науковими дослідженнями 2000–2010-х років.

Для зручності сприйняття матеріалу текст рубрикований наступними блоками: Заснування Сумської прогімназії та її подальше перетворення в гімназію з повним курсом навчання, Управління прогімназією-гімназією, Товариство допомоги потребуючим учням, Фінансування, Педагогічний колектив, Учні, Виховна робота, Перетворення гімназії врадянську школу.

Особливу увагу приділено особам, які ініціювали відкриття навчального закладу, а також надавали вагому фінансову підтримку його існуванню. У зв’язку з цим розкрито особливості діяльності Товариства допомоги потребуючим ученицям, завдяки якому вирівнювалися можливості здобуття освіти для представниць різних верств населення. Детально описано фінансове становище навчального закладу, джерела поповнення бюджету. З’ясовано, що у перші роки його існування він формувався переважно за рахунок субсидій від органів місцевої влади та пожертв приватних осіб. Надалі, як і переважна більшість середніх шкіл, – переважно завдяки внескам батьків за «право навчання» вихованок. Встановлено, що до Лютневої революції фінансово-матеріальне становище гімназії залишалося стабільним і лише у другій половині 1917 р. виникла криза, що зумовило пошук нестандартних рішень для поповнення коштів школи. Наголошено на перевазі представниць жіночої статі в управлінні та здійсненні професійних обов’язків у гімназії. Проаналізовано кадровий склад її педпрацівників. У характеристиці учнів враховано їх кількісний, етноконфесійний та становий склад, а також успішність у оволодінні знаннями. В аналізі виховної роботи підкреслено участь гімназії у русі шкільного туризму.

0

Автор публікації

Офлайн 3 місяці

o.tuliakov@uabs.sumdu.edu.ua

10
Коментарі: 0Публікації: 233Реєстрація: 15-11-2021

You may also like...

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю