Що таке «державна ґендерна політика»?

Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, залежить від дієвості національного механізму – ключової ланки забезпечення гендерної рівності.

Державна політика щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок чоловіків спрямована на:
– утвердження гендерної рівності;
– недопущення дискримінації за ознакою статі;
– подолання гендерного насильства;
– застосування позитивних дій;
– встановлення юридичного захисту прав жінок і чоловіків на засадах рівності та забезпечення ефективного захисту в судах від будь-якої дискримінації;
– забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно
важливих рішень;
– забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання
професійних та сімейних обов’язків;
– підтримку сім’ї, формування відповідального материнства і
батьківства;
– виховання і пропаганду серед населення України культури гендерної рівності,
– поширення просвітницької діяльності у цій сфері;

– захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за
ознакою статі.

Питання рівності прав і можливостей жінок і чоловіків в Україні закріплено статтею 24 Конституції України, згідно з якою рівність прав жінки і чоловіка забезпечується наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності; у здобутті освіти і професійній підготовці; у праці та винагороді за неї. Однак конституційні норми можуть бути реалізовані лише тоді, коли вони мають подальший розвиток у законодавстві. З цією метою прийнято такі законодавчі акти:
1) 2005 рік:
– Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», яким закріплено паритетне становище жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства;
– Указ Президента України від 26.07.2005 № 1135/2005 «Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків»;
2) 2006 рік
– постанову Кабінету Міністрів України від 12.04.2006 № 504 «Про проведення гендерно-правової експертизи», що суттєво сприяє розвитку демократії і дотриманню європейських стандартів прав людини в Україні;
3) 2008 рік
– Закон України «Про внесення зміни до Кодексу законів про працю України», яким передбачено, що колективним договором встановлюється рівні права і можливості для жінок і чоловіків;
– Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», яким передбачено, що Уповноважений з прав людини здійснює контроль за дотриманням прав та можливостей жінок і чоловіків;
4) 2012 рік
– Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».
5) 2013
– постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2013 № 717 «Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року».

0

Автор публікації

Офлайн 3 місяці

IRYNA_GOZHENKO

3
Коментарі: 0Публікації: 41Реєстрація: 11-08-2022

You may also like...

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю