Світогляд : формування та зміни протягом життя

Світогляд – це форма самосвідомості людини і суспільства, система поглядів щодо місця людини у світі та взаємовідносин з ним. Це система наукових, філософських, соціально-політичних, моральних, естетичних поглядів на розвиток природи і мислення. Світогляд застосовується на співвідношенні дійсного та уявного, переконань та ідеалів . У ньому поєднуються в єдину систему принципи, знання, цінності, погляди на сенс і мету життя, які визначають діяльність індивіда або соціальної групи та органічно включаються у людські вчинки і норми поведінки.

Основу світогляду складають відповіді на загальні питання, які стосуються стосунків людини зі світом. Залежно від цих відповідей, людина здатна по-різному взаємодіяти зі світом.

Є три головні системи світогляду за співвідношенням людини і світу :  Космоцентрична — спрямована на пошуки єдиної сутності світобудови, частиною якої є і людина також; у другій – теоцентричній, панує віра в надприродні сили, що визначають існування видимого світу та людини зокрема. Це можуть бути як божества, духи, так і доля, світовий закон; третя – антропоцентрична, зосереджується навколо усвідомлення людини як центру Всесвіту, розкриття можливостей розвитку особистості в його рамках.

Історичні типи світогляду спостерігаються як панівні впродовж певних епох історії людства. Водночас, вони не замінюють одні одних цілком, а наявні в будь-який час, але в різних співвідношеннях : міфологічний світогляд ґрунтується на абсолютизованому досвіді соціальної групи з притаманним роду, племенними рисами ,такими , як тотемізмом, анімізмом, символізмом, фетишизмом. Релігійний — ґрунтується на вірі в духовний світ, недоступний органам чуттів і розуму, жорсткому поділі на світ духовний і тілесний, земний і небесний. У релігійному світогляді долається притаманний міфологічному світогляду антропоморфізм, час набуває лінійності, де світ має початок і кінець. Науковий — ґрунтується на знаннях про матеріальний світ, що принципово можуть бути перевірені в ході наукового спостереження чи експерименту. Мистецький — спирається на вираження загальних сенсів буття через конкретні чуттєві образи. Філософський — узагальнює досвід, знання, цінності, волевиявлення особи і людства в їхньому ставленні до світу як цілого з метою проникнення в сутність буття Всесвіту та буття людини; він є раціонально-теоретичною рефлексією підґрунтя всіх видів людської життєдіяльності.

Кожна людина має світогляд і в кожного він індивідуальний, адже люди по-різному уявляють собі світ і себе в ньому. Формується світогляд в процесі соціалізації людини, його спілкування з іншими , ми присвоюємо собі певні установки, правила поведінки, під яким кутом дивитись на світ і як реагувати на ті , чи інші речі . Тобто у кожного з нас складається своя так би кажучи “картина життя”.

Оскільки суспільство постійно розвивається, то світогляд людини змінюється багато разів протягом всього свого життя. Адже кожна зміна , кожний прогрес в суспільстві вимагає від людей бути активними, постійно розвиватися та вдосконалюватися.

Навіть якщо розглядати ту ж саму епоху відродження, коли в той час активно розвивалась наука , з’являлись нові види праць, від людини вимагали удосконалення своїх навиків та знань .

В нашому ж часі, ми живемо у світі високих технологій , де ніщо не стоїть на місці . Особа повинна мати свою особливу думку на все оточуюче і бути індивідуальним. Потрібно розвивати свій світогляд, щоб можна було створити такий простір, де кожен зможе проявити свої якості. Отже, основою світогляду є знання, що ми накопичуємо протягом всього життя . І особливо важливо для світогляду, щоб ті отримані знання стали способом вашого життя.

 

 

0

Автор публікації

Офлайн 1 рік

Sasha Sholukh

0
Коментарі: 0Публікації: 2Реєстрація: 13-12-2021

You may also like...

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Реєстрація
*
*
*
Генерація паролю